Vermicelli / Bún

 • B1. Rice Vermicelli Char Broiled Lemon-Grass Beef
  $9.5
  ● Bún Bò Nướng Sả
 • B2. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Lemon-Grass Beef And Egg Roll
  $9.75
  ● Bún Bò Nướng Chả Giò
 • B3. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Beef And Shrimp Cake
  $9.75
  ● Bún Bò Nướng Tàu Hủ Ky
 • B4. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Beef And Char Broiled Shrimp
  $9.75
  ● Bún Bò Nướng, Tôm Nướng
 • B5. Rice Vermicelli W/ Stir Fried Lemon-Grass Beef & Onions
  $9.75
  ● Bún Bò Xào Với Sả Và Hành
 • B6. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Lemon-Grass Pork
  $9.5
  ● Bún Thịt Nướng
 • B7. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Lemon-Grass Pork And Egg Roll
  $9.75
  ● Bún Thịt Nướng Chả Giò
 • B8. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Lemon-Grass Pork And Shrimp
  $9.75
  ● Bún Thịt Nướng & Tôm Nướng
 • B9. Rice Vermicelli W/ Shrimp Cake, Char Broiled Pork & Egg Roll
  $11.55
  ● Bún Tàu Hủ Ky, Thịt Nướng, Chả Giò
 • B10. Rice Vermicelli And Egg Rolls
  $9
  ● Bún Chả Giò
 • B11. Rice Vermicelli W/ Shrimp Cake, Egg Roll And Grilled Shrimps
  $11.5
  ● Bún Tàu Hủ Ky, Chả Giò & Tôm Nướng
 • B12. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Shrimps (8)
  $9.75
  ● Bún Tôm Nướng
 • B13. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Shrimps (5) & Egg Roll
  $9.75
  ● Bún Tôm Nướng Chả Giò
 • B14. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Chicken
  $9.5
  ● Bún Gà Nướng
 • B15. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Lemon-Grass Chicken & Eggroll
  $9.5
  ● Bún Gà Nướng Chả Giò
 • B16. Rice Vermicelli W/ Stir F.ied Lemon-Grass Chicken & Onion
  $9.5
  ● Bún Gà Với Hành Sả