Vermicelli / Bún
B1. Rice Vermicelli Char Broiled Lemon-Grass BeefBún Bò Nướng Sả
$9.5
B2. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Lemon-Grass Beef And Egg RollBún Bò Nướng Chả Giò
$9.75
B3. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Beef And Shrimp CakeBún Bò Nướng Tàu Hủ Ky
$9.75
B4. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Beef And Char Broiled ShrimpBún Bò Nướng, Tôm Nướng
$9.75
B5. Rice Vermicelli W/ Stir Fried Lemon-Grass Beef & OnionsBún Bò Xào Với Sả Và Hành
$9.75
B6. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Lemon-Grass PorkBún Thịt Nướng
$9.5
B7. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Lemon-Grass Pork And Egg RollBún Thịt Nướng Chả Giò
$9.75
B8. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Lemon-Grass Pork And ShrimpBún Thịt Nướng & Tôm Nướng
$9.75
B9. Rice Vermicelli W/ Shrimp Cake, Char Broiled Pork & Egg RollBún Tàu Hủ Ky, Thịt Nướng, Chả Giò
$11.5
B10. Rice Vermicelli And Egg RollsBún Chả Giò
$9
B11. Rice Vermicelli W/ Shrimp Cake, Egg Roll And Grilled ShrimpsBún Tàu Hủ Ky, Chả Giò & Tôm Nướng
$11.5
B12. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Shrimps (8)Bún Tôm Nướng
$9.75
B13. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Shrimps (5) & Egg RollBún Tôm Nướng Chả Giò
$9.75
B14. Rice Vermicelli W/ Char Broiled ChickenBún Gà Nướng
$9.5
B15. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Lemon-Grass Chicken & EggrollBún Gà Nướng Chả Giò
$9.5
B16. Rice Vermicelli W/ Stir F.ied Lemon-Grass Chicken & OnionBún Gà Với Hành Sả
$9.5