Vermicelli
Bún

 • B1. Rice Vermicelli Grilled Lemongrass Beef
  $13.25
  ● Bún Bò Nướng Sả
 • B2. Rice Vermicelli W/ Grilled Lemongrass Beef And Egg Roll
  $13.50
  ● Bún Bò Nướng Chả Giò
 • B3. Rice Vermicelli W/ Grilled Beef And Shrimp Cake
  $13.95
  ● Bún Bò Nướng Tàu Hủ Ky
 • B4. Rice Vermicelli W/ Grilled Beef And Grilled Shrimp
  $13.95
  ● Bún Bò Nướng, Tôm Nướng
 • B5. Rice Vermicelli W/ Stir Fried Lemongrass Beef & Onions
  $13.95
  ● Bún Bò Xào Với Sả Và Hành
 • B6. Rice Vermicelli W/ Grilled Lemongrass Pork
  $12.95
  ● Bún Thịt Nướng
 • B7. Rice Vermicelli W/ Grilled Lemongrass Pork And Egg Roll
  $13.25
  ● Bún Thịt Nướng Chả Giò
 • B8. Rice Vermicelli W/ Grilled Lemongrass Pork And Shrimp
  $13.95
  ● Bún Thịt Nướng & Tôm Nướng
 • B9. Rice Vermicelli W/ Shrimp Cake, Grilled Pork & Egg Roll
  $14.95
  ● Bún Tàu Hủ Ky, Thịt Nướng, Chả Giò
 • B10. Rice Vermicelli And Egg Rolls
  $12.95
  ● Bún Chả Giò
 • B11. Rice Vermicelli W/ Shrimp Cake, Egg Roll And Grilled Shrimps
  $14.95
  ● Bún Tàu Hủ Ky, Chả Giò & Tôm Nướng
 • B12. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Shrimps (8)
  $13.95
  ● Bún Tôm Nướng
 • B13. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Shrimps (5) & Egg Roll
  $13.95
  ● Bún Tôm Nướng Chả Giò
 • B14. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Chicken
  $12.95
  ● Bún Gà Nướng
 • B15. Rice Vermicelli W/ Char Broiled Lemon-Grass Chicken & Eggroll
  $12.95
  ● Bún Gà Nướng Chả Giò
 • B16. Rice Vermicelli W/ Stir F.ied Lemon-Grass Chicken & Onion
  $12.95
  ● Bún Gà Với Hành Sả
 • P1. House Special Filet Mignon Pho
  (S) $13.75 - (L) $14.95
  ● Phở Filet Mignon
 • P2. Special Combination Beef Pho
  (S) $12.75 - (L) $13.95
  ● Phở Đặc Biệt
 • P3. Eye Round Steak Pho
  (S) $11.95 - (L) $12.95
  ● Phở Tái
 • P4. Eye Round Steak And Meatball Pho
  (S) $11.95 - (L) $12.95
  ● Phở Tái Bò Viên
 • P4. Eye Round Steak And Meatball Pho
  (S) $11.95 - (L) $12.95
  ● Phở Tái Bò Viên
 • P5. Eye Round Steak And Beef Flank Pho
  (S) $11.95 - (L) $12.95
  ● Phở Tái Nạm
 • P6. Eye Round Steak And Brisket Pho
  (S) $11.95 - (L) $12.95
  ● Phở Tái Chín
 • P7. Eye Round Steak And Soft Tendon Pho
  (S) $11.95 - (L) $12.95
  ● Phở Tái Gân
 • P8. Eye Round Steak And Fatty Brisket Pho
  (S) $11.95 - (L) $12.95
  ● Phở Tái Gầu
 • P9. Meatball Pho
  (S) $11.95 - (L) $12.95
  ● Phở Bò Viên
 • P10. Chicken Soup Pho
  (S) $11.95 - (L) $12.95
  ● Phở Gà
 • P11. Seafood Pho
  (S) $12.75 - (L) $13.95
  ● Phở Đồ Biển