Vegetarian Dishes / Món Chay

 • V1. Vegetarian Noodle Soup
  $7.99
  (Choice Of Beef Broth Or Veggie. Broth)
  ● Mì Nhật Bò Hay Gà
 • V2. Vegetarian Fried Rice
  $7.99
  ● Cơm Chiên Chay
 • V3. Vermicelli W/ Stir Fried Tofu
  $7.99
  ● Bún Xào Với Tàu Hủ
 • V4. Vegetarian Lo-Mein
  $7.99
  ● Mì Chay
 • V5. Vegetable Udon
  $7.99
  ● Mì Nhật Chay