Vegetarian Dishes / Món Chay

V1. Vegetarian Noodle Soup

(Choice Of Beef Broth Or Veggie. Broth)Mì Nhật Bò Hay Gà

$7.99
V2. Vegetarian Fried RiceCơm Chiên Chay
$7.99
V3. Vermicelli W/ Stir Fried TofuBún Xào Với Tàu Hủ
$7.99
V4. Vegetarian Lo-MeinMì Chay
$7.99
V5. Vegetable UdonMì Nhật Chay
$7.99