Vegetarian Dishes
(Món Chay)

 • V1. Vegetarian Noodle Soup
  $11.95
  ● (Choice Of Beef Broth Or Veggie Broth)
  ● Phở Chay
 • V2. Vegetarian Fried Rice
  $11.95
  ● Cơm Chiên Chay
 • V3. Vermicelli W/ Stir Fried Tofu
  $11.95
  ● Bún Xào Với Tàu Hủ
 • V4. Vegetarian Lo-Mein
  $11.95
  ● Mì Chay
 • V5. Vegetable Udon
  $11.95
  ● Mì Nhật Chay