Rice Plate / Cơm Dĩa

 • C1. Royal Rice Plate
  $14.99
  ● Choice Of Char Broiled Beef Or Pork Or Chicken, W/ Shrimp Cake, Char Broiled Shrimps, (3) Egg Roll, and Fried Egg Cơm Hoàng Gia: Chọn Thịt Nướng Bò Hay Heo Hay Gà, Tôm Tàu Hủ Kỵ, Tôm Nướng, (3) Chả Giò, và Trứng Gà Ốp La
 • C2. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Beef
  $9.5
  ● Cơm Bò Nướng Sả
 • C3. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Beef And Egg Roll
  $9.5
  ● Cơm Bò Nướng Sả, Chả Giò
 • C4. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Beef And Char Broiled Shrimps (4)
  $9.75
  ● Cơm Bò Nướng Sản Tôm Nướng
 • C5. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Beef And Shrimp Cake
  $9.75
  ● Cơm Bò Nướng Sản Tôm Nướng
 • C6. Steamed Rice W/ Korean BBQ
  $10.75
  ● Cơm Sườn Bò Đại Hàn
 • C7. Steamed Rice W/ Rock And Roll Beef (Beef Tenderloin)
  $12.75
  ● Cơm Bò Lúc Lắc
 • C8. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Pork
  $9.25
  ● Cơm Thịt Heo Nướng Sả
 • C9. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Pork And Egg Roll
  $9.5
  ● Cơm Thịt Heo Nướng Sả, Chả Giò
 • C9. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Pork And Egg Roll
  $9.5
  ● Cơm Thịt Heo Nướng Sả, Chả Giò
 • C10. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Pork And Char Broiled Shrimps (4)
  $9.75
  ● Cơm Thịt Heo Nướng Sa, Tôm Nướng
 • C11. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Pork And Fried Shrimp Cake
  $9.75
  ● Cơm Thịt Heo Nướng Sa, Tàu Hủ Ky
 • C12. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Pork Chop
  $9.5
  ● Cơm Sườn Nướng Sả
 • C13. Steamed Rice W/ Shredded Pork Skin, Lemon-Grass Pork Chop & Fried Shrimp Cake
  $10.5
  ● Cơm Sườn Bì Tàu Hủ Ky
 • C14. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Chicken
  $9.25
  ● Cơm Gà Nướng Sả
 • C15. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Chicken And Egg Roll
  $9.5
  ● Cơm Gà Nướng Sả Chả Giò
 • C16. Steamed Rice W/ Rock & Roll Chicken
  $9.85
  ● Cơm Gà Lúc Lắc
 • C17. Steamed Rice W/V’s Style Deep Fried Half Corn Hen Chicken & Fried Egg
  $9.75
  ● Cơm Gà Chiên Giòn
 • C18. Steamed Rice W/ Stir Fried Lemon-Grass Chicken
  $9.5
  ● Cơm Gà Xào Sả Ớt