Rice Plate / Cơm Dia
C1. Royal Rice PlateChoice Of Char Broiled Beef Or Pork Or Chicken, W/ Shrimp Cake, Char Broiled Shrimps, (3) Egg Roll, and Fried Egg
Cơm Hoàng Gia: Chọn Thịt Nướng Bò Hay Heo Hay Gà, Tôm Tàu Hủ Kỵ, Tôm Nướng, (3) Chả Giò, và Trứng Gà Ốp La
$14.99
C2. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Beef Cơm Bò Nướng Sả
$9.5
C3. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Beef And Egg RollCơm Bò Nướng Sả, Chả Giò
$9.5
C4. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Beef And Char Broiled Shrimps (4)Cơm Bò Nướng Sản Tôm Nướng
$9.75
C5. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Beef And Shrimp CakeCơm Bò Nướng Sa, Tàu Hủ Ky
$9.75
C6. Steamed Rice W/ Korean BBQCơm Sườn Bò Đại Hàn
$10.75
C7. Steamed Rice W/ Rock And Roll Beef (Beef Tenderloin)Cơm Bò Lúc Lắc
$12.75
C8. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass PorkCơm Thịt Heo Nướng Sả
$9.25
C9. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Pork And Egg RollCơm Thịt Heo Nướng Sả, Chả Giò
$9.5
C10. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Pork And Char Broiled Shrimps (4) Cơm Thịt Heo Nướng Sa, Tôm Nướng
$9.75
C11. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Pork And Fried Shrimp CakeCơm Thịt Heo Nướng Sa, Tàu Hủ Ky
$9.75
C12. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Pork ChopCơm Sườn Nướng Sả
$9.5
C13. Steamed Rice W/ Shredded Pork Skin, Lemon-Grass Pork Chop & Fried Shrimp CakeCơm Sườn Bì Tàu Hủ Ky
$10.5
C14. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass ChickenCơm Gà Nướng Sả
$9.25
C15. Steamed Rice W/ Char Broiled Lemon-Grass Chicken And Egg RollCơm Gà Nướng Sả Chả Giò
$9.5
C16. Steamed Rice W/ Rock & Roll ChickenCơm Gà Lúc Lắc
$9.85
C17. Steamed Rice W/V’s Style Deep Fried Half Corn Hen Chicken & Fried EggCơm Gà Chiên Giòn
$9.75
C18. Steamed Rice W/ Stir Fried Lemon-Grass ChickenCơm Gà Xào Sả Ớt
$9.5