Japanese Udon
(Mì Nhật)

 • J1. Beef Udon Or Chicken Udon
  $12.95
  ● Mì Nhật Bò Hay Gà
 • J2. Shrimp Tempura Udon
  $13.95
  ● Mì Nhật Tôm
 • J3. Stir Fried Udon (Choice Of Beef Or Chicken) (Shrimp +$0.50)
  $13.95
  ● Mì Nhật Xào Bò Hay Gà
 • J4. Combination Stir Fried Udon (Beef or Chicken) (Shrimp +$0.50
  $24.95
  ● Mi Nhật Xào Thập Cẩm (Bò, Gà Và Tôm)

Japanese Udon / Mì Nhật

Tham khảo thêm nhiều khuyến mãi hấp dẫn tại Trang Promotion