Japanese Udon / Mì Nhật

J1. Beef Udon Or Chicken UdonMì Nhật Bò Hay Gà
$8.75
J2. Shrimp Tempura UdonMì Nhật Tôm
$9.95
J3. Stir Fried Udon (Choice Of Beef Or Chicken) or Shrimp Add 50 CentsMì Nhật Xào Bò Hay Gà
$8.95
J4. Combination Stir Fried Udon (Beef, Chicken And Shrimp)Mì Nhật Xào Thập Cẩm (Bò, Gà Và Tôm)
$9.95

Japanese Udon / Mì Nhật

Tham khảo thêm nhiều khuyến mãi hấp dẫn tại Trang Promotion