Japanese Udon / Mì Nhật

 • J1. Beef Udon Or Chicken Udon
  $8.75
  ● Mì Nhật Bò Hay Gà
 • J2. Shrimp Tempura Udon
  $9.95
  ● Mì Nhật Tôm
 • J3. Stir Fried Udon (Choice Of Beef Or Chicken) or Shrimp Add 50 Cents
  $8.95
  ● Mì Nhật Xào Bò Hay Gà
 • J4. Combination Stir Fried Udon (Beef, Chicken And Shrimp)
  $9.95
  ● Mì Nhật Xào Thập Cẩm (Bò, Gà Và Tôm)

Japanese Udon / Mì Nhật

Tham khảo thêm nhiều khuyến mãi hấp dẫn tại Trang Promotion