Beverages
1. Ice Coffee W/ Condensed MilkCà Phê Sữa Đá
$4.5
2. Ice CoffeeCà Phê Đen Đá
$3.75
3. Fresh Young CoconutNước Dừa Tươi
$4.75
4. Ice TeaTrà Đá
$1.99
5. Hot TeaTrà Nóng
$2.95
6. Fresh LemonadeNước Chanh Tươi
$3.99
7. Fountain Drink (Free Refilled)Coke, Diet Coke, Sprite, Dr. Pepper, Root Beer, Raspberry Sweet Tea & Pink Lemonade Nước Ngọt
$2.5